Vi fokusere på forandringer med mennesker involveret:


Vi tror på at:
- Forandringer er en uundgåelig del af virksomhedens og medarbejdernes virkelighed
- Forandringer foregår bevidst og ubevidst, med rationelle og irrationelle mennesker involveret
- Er vi bevidste om det der styrer forandringsprocesser har vi mulighed for at lede forandringen

LEADIN er konsulenthuset dedikeret til FORANDRING & LEDERSKAB

Kontakt +45 6024 6094 eller kh@leadin.dk

Forandring som vilkår...?

Stacks Image 5810

Hør hvad vores kunder siger...

- Kjeld Nexø, Teracom

"Der var udtalt tilfredshed og begejstring fra medarbejderne omkring Kim Hildebrandts undervisning og supervision på temadagen. Man fornemmede tydeligt, at Kim er en meget erfaren, vidende og begejstret formidler af sit interessante stof. Dette bevirkede at afdelingen som hele blev bevidstgjort omkring underliggende motiverende faktorer for arbejdet, hvilket ikke blot inspirerede, men også forandrede til nye forbedringstiltag inden for vores arbejde. Det har også været meget lærerigt og brugbart for mig at blive superviseret på de adfærdsanalyser, som har ligget til grund for den personlige supervision"
Sebastian Swane Ledende overlæge - Psykoterapeutisk afsnit Psykiatrisk Center Frederiksberg