Forandringsledelse

Vi facilitere forandringsprocesser i din virkelighed. Vi tager udgangspunkt i hvor du er, og de udfordringer og muligheder der udspiller sig med de mennesker der er involveret. Teori når det giver mening og implementering i øjenhøjde.
- Individuel coaching & mentoring
- Kompetenceudvikling
- Temadage & Workshops
- Foredrag & "Gå hjem møder"

Forandringens cyklus

Forandringer foregår i cirkulærer bevægelser. Fra ubevidste tilfældige hændelser til bevidst erkendelse af at en konkret forandring er startet. Videre gennem forskellige faser, indtil den konkrete forandring er forankret i vaner og kultur. Vi hjælper med at få et overblik over forandringsprocessen og de afgørende dele af processen der er med til at sikre succesfuld forandringsledelse.

Lederstil og forandringer

I forandringsprocessen er der forskellig effekt afhængig af hvilken ledelsesstil der bliver anvendt. En autoritær ledelsesstil er, i starten af f.eks. implementering af en ny strategi, medvirken til, at medarbejderne acceptere, at de ikke har indflydelse på selve strategien. Medarbejderne kan rette deres energi hen på hvordan strategien implementers effektfuld. Herfra har f.eks. en mere demokratisk ledelsesstil den effekt, at medarbejderne involvere sig og tager ejerskab for implementeringen.

Modstand mod forandringer

Det er menneskeligt at have modstand mod forandringer. Afhængig af mange omkringliggende faktorer reagere vi forskelligt på forandringer. Vil vi aktivt lede en forandring, er det vigtigt at kunne takle de forskellige former for modstand. Vi kategorisere modstand i 3 niveauer:
Logisk - jeg forstår det ikke!
Følelse - jeg kan ikke lide det!
Tillid - jeg kan ikke lide dig!
Kilde: Ovenstående er inspireret af bl.a. Rick Mauer, Daniel Goleman & John Kotter