Referencer

Stacks Image 7190

Lars Torpe Christoffersen
Bestyrelsesformand & Investor

"Meget stort engagement og ansvar i nogle meget forskelligeartede opgaver. I en af opgaverne kom Kim ind midt i projektet, hvor projektet var præget af kaos og han var på evnede på kort tid, at danne sig et overblik og udøve ledelse (25-30 personer), således der kom struktur og fremdrift på projektet. Kim var desuden 100% loyal og har nogle rigtigt gode forhandlingskvaliteter og vinder menesker ved en passende ydmyg, empatisk og respektfuld indstilling til andre mennesker"
Stacks Image 7200

Christian Lyng
System specialist - Teracom

"God facilitator på vores workshop, skaber gode rammer for refleksion og læring"
Stacks Image 7246

Jon Bondebjerg
Project leader - LEO PHARMA

"En unik evne til at skabe et sikkert forum for teams til at diskuttere svære emner, udvikle personlige færdigheder og øge team performance"
Stacks Image 7288

Thomas Jacobsen
Chief Pilot Instructor - SAS

"Enthusiastisk og dedikeret med et højt vidensniveau. Arbejder målorienteret og effektivt"
Stacks Image 7330

Lars Møgelsberg
HR Manager - FIAT

"Vi havde en udfordring med at styrke et integreret team med meget forskellige medarbejdere. Processen blev planlagt og eksekveret på en meget informativ og pålideligmåde, intet blev overladt til tilfældigheder. Kommunikationen var nærværende og tydelig, med respekt for den enkelte"
Stacks Image 7372

Sebastian Swane
Ledende overlæge - Psykoterapeutisk afsnit
Psykiatrisk Center Frederiksberg

"Der var udtalt tilfredshed og begejstring fra medarbejderne omkring Kim Hildebrandts undervisning og supervision på temadagen. Man fornemmede tydeligt, at Kim er en meget erfaren, vidende og begejstret formidler af sit interessante stof. Dette bevirkede at afdelingen som hele blev bevidstgjort omkring underliggende motiverende faktorer for arbejdet, hvilket ikke blot inspirerede, men også forandrede til nye forbedringstiltag inden for vores arbejde. Det har også været meget lærerigt og brugbart for mig at blive superviseret på de adfærdsanalyser, som har ligget til grund for den personlige supervision"

Hør hvad vores kunder siger...


Inspiration